ДАДМАЦ

  • DADMAC

    ДАДМАЦ

    ДАДМАЦ је квартерни амонијум сол високе агрегације и катионски мономер велике густине наелектрисања. Његов изглед је безбојна и прозирна течност без иритантног мириса. ДАДМАЦ се врло лако може растворити у води. Његова молекулска формула је Ц8Х16НЦ1, а молекулска тежина 161,5. У молекуларној структури постоји алкенил двострука веза која може да формира линеарни хомо полимер и све врсте кополимера различитим реакцијама полимеризације.